Cart (0)

Uw winkelwagen is leeg.

Privacy Policy

1. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik

1.1 Gegevensregistratie en gebruik

a. Bestelling: Je gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van jouw bestelling en een eventuele latere garantie alsmede met het oog op onze serviceverlening. Bij de afwikkeling van jouw bestelling ontvangen de hierbij door ons ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de bestelling van producten en diensten hebben wij je correcte adresgegevens nodig. Je telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Je e‑mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van jouw bestelling te kunnen bevestigen en met jou te kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie (klantlogin). Verder ontvang je via dit adres een orderbevestiging.

b. Klantlogin: je concrete bestelgegevens worden door ons weliswaar opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij ons worden opgevraagd. Iedere klant die zich hiertoe registreert, krijgt van ons echter direct toegang middels een wachtwoord. Hiermee kun je gegevens over door jou geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen raadplegen alsmede je adres‑ en bankgegevens en de nieuwsbrief beheren. De klant verplicht zich de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons is toe te rekenen.

c. Overige gegevensregistratie en overig gebruik: wanneer je onze website bezoekt (ook wanneer dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief gebeurt), worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Met het oog op de veiligheid van het systeem wordt bijvoorbeeld tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer opgeslagen waarvan de aanvraag afkomstig is. Deze gegevens worden uiterlijk na zeven dagen weer gewist. Ook eventueel ingevoerde gegevens, de datum van de aanvraag, de http-antwoordcode, de website vanwaar de computer op onze website komt en tot slot de verzonden datahoeveelheid (bytes) worden geregistreerd en opgeslagen.Uiteraard gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

U recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

1.2 Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies en Flash-cookies zijn kleine bestandjes, die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens met ons systeem uitwisselen. In principe is sprake van twee verschillende soorten cookies, de zgn. sessie-cookies, die worden gewist zodra u uw browser sluit en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere tijd of onbeperkt op uw computer worden opgeslagen. Het opslaan van instellingen en gegevens helpt ons, onze website en onze aanbiedingen op uw wensen af te stemmen en het gebruik voor u gemakkelijker te maken, bijv. omdat bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen, dat u ze bij elk volgende bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

Welke cookies worden door Serozatapijten.nl gebruikt?
De meeste door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie (einde van de sessie) automatisch weer van je harde schijf verwijderd (vandaar de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om je via meerdere pagina's de functie winkelmandje te kunnen aanbieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies, die bij jou op de harde schijf blijven staan. Bij een volgend bezoek wordt dan automatisch herkend, dat je onze website reeds eerder hebt bezocht en welke gegevens je hebt ingevoerd en welke instellingen je voorkeur genieten. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op je harde schijf opgeslagen en worden na een vooraf ingestelde tijd automatisch verwijderd. Deze cookies zijn met name bedoeld om ons aanbod gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat er speciaal op jou interesses afgestemde informatie op de pagina wordt weergegeven. Het enige doel van deze cookies is om ons aanbod zo goed mogelijk op jou wensen als klant af te stemmen en het surfen op onze pagina's zo comfortabel mogelijk te maken.

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen?
De door Serozatapijten.nl gebruikte cookies zullen geen privacygerelateerde gegevens opslaan. De door ons gebruikte cookies kunnen daarmee niet aan een bepaalde persoon en dus ook niet aan jou worden gekoppeld. Wanneer cookies worden geaccepteerd krijgen deze een identificatienummer. Op geen enkel moment zal het mogelijk zijn dat jou privacygerelateerde gegevens aan dit identificatienummer worden gekoppeld. Je naam, je IP-adres of vergelijkbare gegevens, die een koppeling van de cookies met uw persoon mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment opgeslagen. Op basis van de cookie-technologie krijgen wij uitsluitend anonieme informatie, bijv. over de pagina's van onze shop die werden bezocht en de producten die werden bekeken enz.

Akkoordverklaring 
Ik ga akkoord met het gebruik van zgn. cookies en dat daarmee mijn gebruiksgegevens verzameld, opgeslagen en gebruikt worden. Bovendien ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens ook na de browsersessie opgeslagen blijven en bijv. tijdens mijn volgende sessie aan de website opnieuw geopend kunnen worden. Deze akkoordverklaring kan ik op ieder willekeurig moment herroepen door in mijn browserinstellingen het gebruik van cookies te weigeren.

Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: "Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van jou gebruik van ons internetaanbod mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief je IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de "US Safe Harbor principles" en is aangemeld bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om je gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website‑ en internetgebruik aan ons te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert je IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google. Door middel van de desbetreffende instelling in jou browsersoftware kan verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen je er echter op dat je in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat de over jou geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. 

Permanente cookies
Ik stem ermee in dat mijn gebruikersnaam en wachtwoord ook na het einde van een browsersessie in de vorm van cookies worden opgeslagen en bij volgende bezoeken kunnen worden opgeroepen. Deze cookies worden gebruikt om mij met mijn gebruikersnaam te begroeten en besparen mij bij volgende bestellingen het opnieuw invoeren van mijn wachtwoord. Deze toestemming kan ik te allen tijde voor de toekomst herroepen door het accepteren van cookies in mijn browserinstellingen te deactiveren.

 

5